Op maandag 8 mei is onderzoeker Fred Roodbeen van MarketResponse te gast bij de tweede online Rotterdam de boer op! Lunchlezing van 12:00-13:00. Fred deed onderzoek voor Natuurmonumenten naar het kennisniveau over biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw bij Nederlanders, en naar hun bereidwilligheid om boodschappen te doen met oog voor de natuur.

Tijdens de lunchlezing vertelt Fred over de resultaten van zijn onderzoek. Dit gaat o.a. over:

  • Wat weet men al van biodiversiteit & natuurinclusieve landbouw?
  • Wat voor houding hebben Nederlanders over dit onderwerp?
  • Zien ze de urgentie in om hier wat aan te doen?
  • In hoeverre willen mensen zelf een steentje bijdragen?
  • Welke rol spelen natuurorganisaties als Natuurmonumenten hierin?

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen burgers in het algemeen en leden van Natuurmonumenten. Erg interessant om zo een inkijkje te krijgen in de doelgroep ‘natuurliefhebbers’! Fred licht tenslotte toe welke aanbevelingen de onderzoekers op basis van het marktonderzoek hebben opgesteld.

De lunchlezing is toegankelijk voor iedereen met interesse in de zoektocht naar manieren om mensen te motiveren om met aandacht voor natuur & landschap boodschappen te doen. Aan het eind is er ruimte voor vragen en discussie, dus breng vooral je eigen ideeën en vragen in!