De aanpak: wat gaan we doen?

Handen uit de mouwen en de schouders eronder. Eén ding is zeker: we doen het samen. Lokale boeren, grote ketenpartijen, (online) supermarkten en ondernemers. En samen met jou, de consument!

Kind met hark / Foto: Roelof Bos

Kind met hark / Foto: Roelof Bos

Een beweging, zichtbaar op het bord van duizenden Rotterdammers

‘Rotterdam de boer op!’ zien we als een beweging. In de eerste jaren leggen we hier het fundament voor. Eerst zijn we gestart met het op poten zetten van het project. Vanaf 2022 gaan we het project ten uitvoer brengen en in 2027 staat de beweging op eigen benen, is de natuur op het Rotterdams platteland tot bloei aan het komen en ziet het bord van duizenden Rotterdammers er anders uit. Gevuld met (h)eerlijk en lokaal geproduceerd voedsel.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Vier sporen

Door dit innovatieve project komt er samen met (online) supermarkten en lokale initiatieven meer aanbod van regionale en duurzame producten in Rotterdam. Ook gaan we met het Rotterdams Transitiefonds boeren ondersteunen die willen overstappen naar natuurinclusieve landbouw en we zorgen voor meer verbinding tussen stad en platteland door bijvoorbeeld het aanleggen van voedselbossen, en de komst van coöperatieve Herenboerderijen en educatieve belevenisboerderijen. We realiseren nieuwe ontwikkelingen, versterken bestaande initiatieven in de korte keten (kortere verbinding tussen boer en consument, zoals Rechtstreex) en helpen bij de transitie van bedrijven in de lange keten (zoals FrieslandCampina).

Consument en keten

Boodschappen doen met hart voor de natuur om de stad

Stad en platteland

Sterkere verbinding tussen stad en platteland

Boer

Faciliteren van innovatieve boeren

Monitoren

Voortdurend monitoren en evalueren

Start Rotterdam de boer op!
Start Rotterdam de boer op! / Foto: Bart Hoogveld

(VLNR) Bert Wijbenga (wethouder gemeente Rotterdam), Arie van den Berg (Melkveehouder uit Midden-Delfland), Dorine Manson (managing director Nationale Postcode Loterij), Natascha Hokke (boswachter Natuurmonumenten) en Marc van den Tweel (algemeen directeur Natuurmonumenten) vieren de start van Rotterdam de boer op! / Foto: Bart Hoogveld

Droomfonds als vliegwiel

‘Rotterdam de boer op!’ is een meerjarenproject van 6 jaar. Met de bijdrage van 5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kan het project nu een snelle start maken met de uitvoering. Met de samenwerkende partners gaan we ons onder meer inzetten om in samenwerking met private en publieke partijen tot een multiplier van dit bedrag te komen om ‘Rotterdam de boer op!’ verder uit te bouwen.

Ben jij een partij die een bijdrage kan en wil leveren? Laat het weten via rotterdamdeboerop@natuurmonumenten.nl.