De afgelopen weken heeft Michaël Wilde voor en met ons, vanuit zijn nieuwe bedrijf The Organic Embassy, een ronde gedaan langs een aantal spelers in de biologische sector in de regio Rotterdam om te verkennen of er animo is voor meer samenwerking en het eventueel gezamenlijk toewerken naar een BioRegio. Deze animo blijkt zeker te bestaan! Daarom organiseren we op woensdagochtend 12 juni een bijeenkomst voor biologische boeren, retailers en korte keten bedrijven om het hier met elkaar over te hebben. 

Vanuit Rotterdam de boer op! ondersteunen we natuurinclusieve boeren op allerlei manieren. Biologische landbouw is een belangrijke vorm van natuurinclusieve landbouw. Omdat we graag zouden zien dat de afzet van biologische boeren en makers groeit in de Rotterdamse regio en omdat we samenwerking hiervoor als een belangrijke voorwaarde zien, hebben we Michaël Wilde gevraagd om een verkenning te doen. Michaël is in gesprek gegaan met een tiental belangrijke spelers uit de biologische sector in en om Rotterdam. Uit deze verkenning is gebleken dat er zeker animo is voor meer samenwerking, en dan vooral op het vergroten van de afzet en op marketing & communicatie.

Michaël Wilde van The Organic Embassy

BioRegio

In zijn tijd bij Bionext heeft Michaël gewerkt aan de vertaling van het concept van de Bioregio’s en Biosteden naar de Nederlandse context. Dit concept geniet al bekendheid in andere Europese landen, maar is nog onbekend in Nederland. Het gaat om een afgebakend geografisch gebied waarin lokale overheden, scholen, zorginstellingen, horeca-ondernemers en andere organisaties zich inspannen om meer biologische producten in te gaan kopen. Dit zou een mooi perspectief voor de biologische sector in onze regio kúnnen zijn om naartoe te werken.

Lokaal&Bio 010-bijeenkomst op 12 juni

Op 12 juni organiseren we vanuit Rotterdam de boer op! een bijeenkomst voor de biologische sector in de regio Rotterdam om verder te praten over nauwere samenwerking. Als doelgroep noemen we expliciet biologische boeren uit zuidelijk Zuid-Holland (Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Zuid-Hollandse Eilanden, Midden-Delfland, zuidelijk Groene Hart), retailers & natuurvoedingswinkels, korte keten bedrijven die (ook) biologische producten verkopen & chefs die alleen/voornamelijk met biologische producten koken. Aanwezig zijn sowieso: Hoeve Biesland, Landzicht Biologisch, Gimsel, Ekoplaza Rotterdam, Rechtstreex en Hoeve Ackerdijk.

Programma Lokaal&Bio 010-bijeenkomst
09:00 Inloop met koffie & rondkijken Herenboerderij De Vlinderstrik
09:30 Welkom & kennismakingsrondje
10:00 Introductie Rotterdam de boer op! door Rachelle Eerhart
10:15 Terugkoppeling verkenning door Michaël Wilde
10:45 Pauze
11:00 Brainstorm samenwerkingsmogelijkheden
12:15 Afronding & vervolgstappen
12:30 Einde, met mogelijkheid om te genieten van een lunch verzorgd door Smaak van de Waard

Locatie: Kantoor van Rotterdam de boer op! in Beheerboerderij Schiebroekse Polder, Bergschenhoekseweg 95 te Rotterdam

Meer informatie & aanmelden

Voor informatie over deze bijeenkomst en dit traject kun je contact opnemen met Rachelle Eerhart op rachelle.eerhart@gmail.com of 0626877657. Ben je erbij? Dan graag even aanmelden via dit formulier. We sturen je dan verdere informatie & een routebeschrijving naar ons kantoor.

Michaël, Rachelle & Robert-Jan op bezoek bij de familie Visser van Landzicht Biologisch