Maandag 13 mei was Jasper Dijkema van de Provincie Zuid-Holland te gast bij onze maandelijkse online lunchlezing. Als senior beleidsadviseur houdt Jasper zich bezig met de verduurzaming van het Zuid-Hollandse landbouw- en voedselsysteem. Hij heeft een goed overzicht over het beleid en de initiatieven van de provincie én kan ons alles vertellen over de verschillende subsidieregelingen voor duurzame en natuurinclusieve landbouw.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Aanleiding voor deze lunchlezing is de subsidieregeling ‘Samenwerking voor innovaties‘ die begin juni open gaat. Binnen deze regeling is 6,7 miljoen euro beschikbaar voor projectvoorstellen die ‘doorbraakinnovaties’ in het landbouw- en voedselsysteem mogelijk maken. Jasper vertelde tijdens de lunchlezing meer over deze regeling.

Jasper vertelde tijdens zijn presentatie over het huidige beleid op verduurzaming van de landbouw bij de provincie, o.a. over de Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw. Naast de ‘Samenwerking voor innovaties’-regeling, lichtte hij ook een aantal andere mogelijkheden voor subsidie toe, zoals de ‘Meer bos‘ regeling voor o.a. voedselbossen.