Op vrijdag 16 december zijn de eerste bomen geplant in het nieuwe voedselbos bij Hofstede Lust & Last in Sommelsdijk (Goeree Overflakkee, Zuid-Holland). Hiermee is gestart met aanplant van in totaal vijf hectare voedselbos. Binnen een paar jaar zal de opbrengt geoogst en gegeten kunnen worden. Het planten gebeurde door vertegenwoordigers van alle partijen die het voedselbos mogelijk hebben gemaakt. Initiatiefnemer Onno Mijs is zeer trots dat zijn droom nu daadwerkelijk ‘van de grond komt’: “Mijn vader zag door de jaren heen dat het landschap rond de boerderij verarmde en de biodiversiteit afnam. Ik raakte geïnteresseerd in voedselbossen en samen zagen we hier mogelijkheden voor op ons eigen land. Dat ik dit nu samen met mijn vader aan het realiseren ben, is leuk en uitdagend!”

Kruiden en noten

Bij een voedselbos moet je niet denken aan een boomgaard met maar één of twee soorten bomen. Er staan tientallen eetbare plantensoorten, die samen met elkaar een ecosysteem vormen. Net als in een natuurlijk bos zijn er verschillende vegetatielagen aanwezig: hoge bomen, lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers en klimplanten. Het bodemleven is rijk. En belangrijk, er wordt op een natuurvriendelijke manier voedsel geproduceerd. Onno Mijs van Hofstede Lust & Last vertelt: “Het ontwerp van ons voedselbos is van de hand van Coöperatie Ondergrond. We willen met dit voedselbos laten zien dat er grootschalig geproduceerd en geoogst kan worden (op een natuurinclusieve manier). De verschillende soorten zijn bij ons daarom in het productiedeel wel op rij geplant, zodat we ze relatief makkelijk kunnen oogsten.”

Afzet

De afzet wordt grotendeels vormgeven via de ‘korte keten’ en dus lokaal. Met de productie van walnoten, amandelen, hazelnoten, diverse soorten fruit en bessen en kruiden levert Lust & Last een bijdrage leveren in de voedselvoorziening van onze regio. “Chef-koks kunnen hier straks zelf hun eigen super verse producten komen plukken. Dat leveren aan toprestaurants zie je ook gebeuren bij voedselbossen elders in het land.”, aldus Mijs.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.

Ik Accepteer

Rotterdam de boer op!

Voedselbos Lust & Last wordt gerealiseerd met steun van ‘Rotterdam de boer op!’. Bob Hartog, projectmanager bij Rotterdam de boer op!, is verheugd een bijdrage te kunnen leveren aan realisatie van een voedselbos in de regio op eigen grond van een agrarische ondernemer. “Meer dan twintig organisaties vormen samen de coalitie ‘Rotterdam de boer op!’, waaronder Rabobank, Greenchoice, Verstegen Spices & Sauces, Coöperatie Ondergrond, Stichting Voedselbosbouw Nederland en Natuurmonumenten. Samen streven we naar meer biodiversiteit op het platteland, meer duurzaam regionaal geproduceerd eten voor de stad en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren.”, aldus Hartog. Rotterdam de boer op! is een Droomfonds-project met steun van de Nationale Postcode Loterij.

Renderend

Voedselbos is in Nederland een behoorlijk nieuwe vorm van landbouw. “De meerwaarde voor biodiversiteit en milieu van voedsel-bosbouw is evident en inmiddels ook aangetoond bij voedselbossen elders in het land. Hamvraag is nu hoe voedsel-bosbouw ook echt een renderende vorm van landbouw kan zijn.” aldus Hartog Stichting. Voedselbosbouw Nederland, ook betrokken bij ‘Rotterdam de boer op!’, verzamelt landsdekkend bedrijfseconomische informatie over lopende voedselbosprojecten, en is betrokken bij diverse onderzoeken en verkenningen om het verdienmodel van het voedselbos-concept te verbeteren. Ook is Stichting Voedselbosbouw Nederland initiatiefnemer van Duurzame Doorbraak, een programma dat voedselbos op boerenland stimuleert. Voedselbos Lust & Last komt voort uit Duurzame Doorbraak.

Onno Mijs plant boompjes voor het voedselbos op zijn hofstede Lust & Last – ©Alex Willemsen

Ambitieus

“Vanuit ‘Rotterdam de boer op!’ willen we ondernemers ondersteunen die de risicovolle stap zetten om innovatieve natuurinclusieve vormen van landbouw te gaan toepassen op hun bedrijf, zoals strokenteelt, natte teelten en agroforestry. Hier in de regio is Lust & Last het meest ambitieuze voorbeeld van een voedselbos-initiatief vanuit een agrarisch ondernemer. Vanuit ‘Rotterdam de boer op!’ ondersteunen we het initiatief daarom van harte.

Greenchoice heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan de aanplant van het voedselbos. Ook in de exploitatiefase zullen ‘Rotterdam de boer op!’-partners betrokken blijven bij voedselbos Lust & Last. Zo gaat Verstegen Spices & Sauces, samen met de agrariërs van Lust & Last, onderzoeken in hoeverre kruiden en specerijen, die nu uit andere continenten worden geïmporteerd, kunnen worden geoogst uit het voedselbos Lust & Last.

Op de hoogte blijven? Volg Onno Mijs en kompanen van Lust en Last via Instagram of Facebook.