Privacybeleid

Hieronder vind je het privacybeleid van deze website.

Wie zijn we

Wij zijn ‘Rotterdam de boer op!’, een coalitie van 19 partijen met als initiatiefnemer en trekker Natuurmonumenten.

Ons websiteadres is www.rotterdamdeboerop.nl.

AVG

Natuurmonumenten verwerkt de door u aan ‘Rotterdam de boer op!’ verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van:

  • het uitvoeren van marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven, uitsluitend in het kader van ‘Rotterdam de boer op!’;
  • het informeren over en benaderen voor activiteiten van ‘Rotterdam de boer op!’;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Natuurmonumenten (namens ‘Rotterdam de boer op!’) zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers (inclusief vrijwilligers en externen) hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens

‘Rotterdam de boer op!’ maakt gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor communicatie en marketingactiviteiten wordt gebruik gemaakt van verschillende leveranciers en daarnaast zijn er nog diverse, kleinere (IT-)leveranciers.

Als deze leveranciers bij het uitvoeren van hun diensten toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dan heeft Natuurmonumenten (namens ‘Rotterdam de boer op!) met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten, die voldoet aan de AVG-bepalingen.

Uitsluitend indien Natuurmonumenten (namens ‘Rotterdam de boer op!’) hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. ‘Rotterdam de boer op!’ verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.

Dit gebeurt door middel van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw Internetbrowser.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Wijziging van privacybeleid

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door ‘Rotterdam de boer op!’ te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.