SMK werkt al meer dan 25 jaar aan het opstellen van objectieve criteria voor duurzamere productie en bedrijfsvoering. SMK doet dat samen met een uitgebreid netwerk van overheden, producenten, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, adviesbureaus, wetenschap en ketenpartijen. Voor duurzamere voedingsproducten beheert SMK het snelst groeiende keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Onafhankelijke Colleges van Deskundigen bepalen hiervoor de eisen.

Herman Docters van Leeuwen, programmamanager agroketens: “Rondom Rotterdam zijn nu al enkele tientallen boeren die voldoen aan het keurmerk  On the way to PlanetProof. Zij produceren duurzamere aardappelen, groenten, kruiden, fruit en melk. Als Rotterdammert zou ik het mooi vinden als ik die producten van lokale duurzamere  bedrijven ook kan kopen in de stad. Vanuit onze grote kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming van landbouwproductie wil SMK er graag aan bijdragen dat elke Rotterdammer de boer om de hoek direct kan waarderen voor zijn zorg voor natuur en landschap met de aankoop van duurzamere lokale producten. ‘Verbinden van de boer met de consument’ is een basisvoorwaarde om de inspanningen van de boer voor natuur en landschap tot waarde te brengen.”

Meer informatie op planetproof.nl.

Meer informatie op smk.nl.