Wij.land is een stichting met als doel om boeren te helpen de omslag te maken naar regeneratieve landbouw. Dit houdt in, landbouw met een gezonde bodem, vol leven en schoon water. Vooral in de veenweidegebieden is Wij.land actief. En ondanks dat ze pas 6 jaar bestaan, hebben ze al bijna 300 boeren geholpen de stap te maken naar regeneratieve landbouw.

Wij.land is ontstaan uit en werkt volgens de filosofie van Commonland, een internationaal opererende stichting die landschapsherstel op basis van verdienmodellen nastreeft. De Commonland-filosofie focust op het leveren van 4 waarden (4 returns: sociale waarde, natuurlijke waarde, financiële waarde en inspiratie) over een tijdshorizon van 20 jaar, waarbij het landschap wordt opgedeeld in 3 verschillende zones (natuurlijke zone, gecombineerde zone duurzame landbouw / ecologisch herstel, economische zone).

Hoe Wij.Land dat doet? Het team van Wij.land heeft ruime expertise opgebouwd op het gebied van onder andere bodemverbetering, kruidenrijk grasland, terugbrengen van inputs & emissies en duurzaam verdienen voor natuurinclusieve boeren. RDBO-partners Stichting DOEN, Aardpeer en Natuurmonumenten hebben reeds lopende samenwerkingen met Wij.land.

Meer informatie op wij.land.nl