Begin 2022 is de moestuin op boerderij de Buytenhof in het Buijtenland van Rhoon omgevormd tot een oogst- en beleeftuin volgens de principes van de permacultuur. De oogst uit de permacultuur-tuin wordt verkocht in het eigen theehuis, de eigen boerderijwinkel en in de stad, op de Rotterdamse Oogstmarkt. Met steun van Rotterdam de boer op!, mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, kon dit winterseizoen een cursus permacultuur worden georganiseerd voor medewerkers en vrijwilligers van de Buytenhof.

Als initiatiefnemer kijkt boer Wiard Visser met plezier terug op de cursus: “De cursus heeft heel verbindend gewerkt. Vrijwilligers en medewerkers uit al onze bedrijfstakken kunnen nu samen -vanuit de zelfde basiskennis over de boerderij- onderling van gedachten wisselen en het ‘verhaal van de boerderij’ ook naar buiten uitdragen. Door de cursus besefte ik ook ten volle dat de Buytenhof op veel meer vlakken dan alleen de teelt, al jarenlang een ‘permacultuur’ is: organisch gegroeid, gedragen door enorme diversiteit aan mensen die elkaar versterken, ‘georganiseerde chaos’ en veel verschillende bedrijfstakken in plaats van specialisatie. Dat besef geeft een heel voldaan gevoel.”

Moestuinman
De cursus permacultuur op de Buytenhof is verzorgd door ‘Moestuinman’ Max de Corte, die in de regio Rotterdam geldt als één van de experts, als het gaat om aanleg en beheer van permacultuur-tuinen. De Corte is ook mede-initiatiefnemer van de Rotterdamse voedselbos-coöperatie Ondergrond, die sinds vorig jaar is aangesloten als partnerorganisatie bij Rotterdam de boer op!. In vijf avonden en 1 middag bracht De Corte twintig cursusdeelnemers op de Buytenhof de basisprincipes van permacultuur bij, aan de hand van thema’s als bodem, biodiversiteit, natuurlijk plaagbeheer, groenteteelt, voedselbossen en composteren.

Over permacultuur
De term permacultuur komt uit het Engels en is een samentrekking van de woorden ‘permanent’ en ‘agriculture’. Bij permacultuur doet men aan landbouw door natuurlijke ecosystemen na te bootsen. De productiemethode gaat volledig uit van ecologische interacties en synergieën. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat permacultuurboeren hun bodem bedekken of mulchen, omdat een onbedekte bodem in de natuur ook niet voorkomt. De bodem wordt ook niet gekeerd. Hulpbronnen als water en licht worden zo optimaal mogelijk ingezet. Gestreefd wordt naar meerjarige gewassen, omdat deze meer veerkrachtig zijn; voedselbosbouw is een vorm van permacultuur. Permacultuur beperkt zich niet tot een manier om aan landbouw te doen: het is een systeemvisie waarbij ook de sociale, economische en culturele pijlers belangrijk zijn, in het belang van toekomstige generaties wordt meegenomen.

Beleeftuin
De permacultuurtuin op de Buytenhof is een ook echte ‘beleeftuin’, met bloem- en groenteperken met organisch, boogvormige structuren, spannende doorkijkjes, sierlijke pergola’s, een klein buitentheater en een blote voeten pad. Het ontwerp is van de hand van Stadsoase. Wilt u een kijkje nemen? De Buytenhof is voor publiek geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het adres is Rijsdijk 98 in Rhoon.