Op maandag 6 november was Mellany Klompe te gast bij de maandelijkse online Rotterdam de boer op!-lunchlezing. Samen met haar man Jeroen ging Mellany een kleine tien jaar geleden op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe kunnen we ons akkerbouwbedrijf toekomstbestendig maken? Vanuit de overtuiging dat de natuur alle oplossingen biedt, vormen zij sindsdien stap voor stap hun bedrijf van 360 hectare om volgens de principes van de regeneratieve landbouw.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Tijdens de lunchlezing deelde Mellany hoe hun aanpak niet over ‘achteruit boeren’ gaat, maar over als boer bijdragen aan de oplossingen voor allerlei maatschappelijke vraagstukken (klimaatverandering, biodiversiteit, waterkwaliteit, gezondheid, etc.) die optellen tot de grote urgentie die door steeds meer mensen gevoeld wordt. “Je hoeft alleen maar naar de natuur te kijken om te zien hoe het moet. Graaft een koe een gat als zij poept? Nee. Waarom zouden wij als akkerbouwers dan mest injecteren? Poept en plast een koe op dezelfde plek? Nee. Drijfmest is dus geen goed idee, dat geeft ammoniakuitstoot. Waarom streeft een bodem er altijd naar op bedekt te zijn en groeit er onkruid? Omdat aarde bedekt moet zijn. Begroeiing van bodem geeft leven, minder temperatuurschommelingen, minder last van erosie en zo bufferen we water en binden we CO2.”

Maar, hoe pak je zo’n transitie aan als je als boer ook afhankelijk bent van de afzet van je producten in een sterk op prijs gericht systeem? In een systeem waarin de partijen die de macht hebben geen baat hebben bij verandering? In andere delen van de wereld is de urgentie nog veel groter dan hier, en daar is regeneratieve landbouw al veel bekender en breder toegepast.

Mellany vertelde over hoe zij met haar bedrijf de pioniersrol in de regeneratieve landbouw in Noordwest-Europa heeft opgepakt. Op de boerderij doen ze dit door bijvoorbeeld het land 365 dagen per jaar begroeid te houden, te werken met strokenteelt en teelt van gewassen die goed zijn voor de bodem, door het toepassen van niet-kerende grondbewerking, het werken met speciale composttheeën en innovatieve toepassingen van compost. Ook doen zij in samenwerking met wetenschappers onderzoek naar hun aanpak én naar de nutriëntdichtheid van de oogst. Als immers blijkt dat de groenten uit de regeneratieve landbouw gezonder zijn voor mensen, dan zal dat de markt behoorlijk opschudden!

Mellany en Jeroen delen hun lessen als pionier met andere boeren en stakeholders via hun Soil Heroes Foundation.

Om een indruk te krijgen van waar Klompe Landbouw & de Soil Heroes Foundation mee bezig zijn, delen we graag onderstaande filmpjes en dit artikel op We Are the Regeneration.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer