“Rotterdam, kijk verder dan de grenzen van je eigen stad”, dat was de centrale boodschap van de omliggende gemeenten aan de Rotterdamse politici die op vrijdag 11 februari met elkaar in debat gingen tijdens het Rotterdams Plattelandsdebat. Het debat met 12 politici ging over de waarde van landschap en natuur rond de stad, over lokaal voedsel en over groene verbindingen vanuit de stad naar het platteland. De stelling dat Rotterdam als stad een verantwoordelijkheid heeft voor het ommeland werd breed ondersteund door de Rotterdamse politici. Het debat werd georganiseerd door Natuurmonumenten in het kader van Rotterdam de boer op! in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

‘Rotterdam is groter dan de stadsgrenzen’

In een videoboodschap voorafgaand aan het debat deden bestuurders van de omliggende gemeenten een oproep aan de Rotterdamse politiek. Eén van hen was Teunis Jacob Slob, wethouder van de gemeente Molenlanden in de Alblasserwaard: ”We hebben echt gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Enerzijds vanuit een plattelandsgemeente als de Alblasserwaard om producten verantwoord en duurzaam te produceren. En anderzijds vanuit gemeente Rotterdam, als grote stad met veel burgers, om de verbinding met het platteland te maken en samen een gesprek te voeren: hoe willen we in de toekomst samenleven, consumeren en ook recreëren.

Het debat bestond uit 3 rondes, steeds voorafgegaan door een kort filmpje waarin experts de politici prikkelden met voorbeelden uit de praktijk en hun visie op het onderwerp.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Broodje kaas uit Midden-Delfland op het stadhuis

Jan Willem van der Schans, korte keten expert: “Omdat we in onzekere tijden leven willen mensen solidair zijn met elkaar en met de buren: de boeren in de buurt. Je ziet juist in deze crisistijd een enorme solidariteit ontstaan rond ons voedselsysteem. Wat de gemeente kan doen is in het inkoopbeleid rekening houden met de lokale boeren. Het broodje kaas op het stadhuis zou toch zeker belegd moeten worden met kaas uit Midden-Delfland.”

Deze oproep van Van der Schans leidde tot instemming bij de politici. Over de manier waarop verschilden de meningen, maar dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen door in het eigen inkoopbeleid duurzame en lokale keuzes te maken, werd breed gedeeld.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Groene verbindingen de stad uit

“Rotterdammers zijn opgesloten in de periferie van buitenwijken, wegen en bedrijvenparken. Het is ontzettend belangrijk voor de stad dat we de schaarse verbindingen met het ommeland koesteren en versterken. Zodat ook onze kinderen kunnen bewegen, kunnen leren over het landschap en een band kunnen krijgen met de natuur. Investeren in fietspaden dus, in viaducten op de juist plek en ook in gezellige terrasjes op het platteland om elkaar te ontmoeten”, dat zei Adriaan Geuze van West8, Urban Design & Landscape Archictecture om het belang van groene verbindingen te benadrukken.

Dat Rotterdam groter is dan de gemeentegrenzen, maar dat veel Rotterdammers dat groene landschap buiten de stad niet kennen en er niet weten te komen, werd breed gedeeld. Alle partijen zien kansen in het versterken van de verbinding tussen stad en platteland. De focus van de Rotterdamse politieke partijen lag de afgelopen jaren vooral op vergroening van de stad zelf, waarin Rotterdam flinke ambities heeft. De politici spraken over de ambitie om die focus te gaan verbreden en pleitten allemaal voor meer groene verbindingen naar buiten en voor aantrekkelijke plekken in het buitengebied.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Gezond voedsel begint bij weten waar je eten vandaan komt

In de laatste debatronde spraken de politici met elkaar aan de hand van de stelling: ‘Gezond eten begint met weten waar je eten vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd, hier ligt een taak van de gemeente.’ De ervaringen van Ad Visser van Zorgboerderij de Buytenhof in Rhoon die in de winter regelmatig wordt gebeld door mensen die nog steeds appels willen komen plukken, leidde tot een gesprek over het belang van kennis over voedsel met onder meer een pleidooi over gezonde lunches van lokale en duurzame producten op alle Rotterdamse scholen.

Al met al werd het een levendig debat over een thema dat velen na aan het hart ligt. Dat het Rotterdams platteland op de kaart staat bij de Rotterdamse politiek is een feit na dit debat. We kijken dan ook met vertrouwen uit naar het coalitieakkoord.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Kijk het verkiezingsdebat hier terug

Heb je het Rotterdam de boer op! – verkiezingsdebat gemist? In de video hieronder kijk je Het Rotterdams Plattelandsdebat terug.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Met steun van LIFE All4Biodiversity

Het project ‘Rotterdam de boer op!’ wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij en gesteund door LIFE All4Biodiversity. Dit programma werkt in verschillende provincies aan het ontwikkelen van sluitende verdienmodellen voor boeren en het verhogen van de biodiversiteit in Natura 2000-gebieden. In Midden-Delfland werken de boswachters van Natuurmonumenten en boeren mee aan het programma dat geleid wordt door provincie Zuid-Holland en mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europese LIFE IP fonds.