Op donderdag 4 juli organiseert de provincie Zuid-Holland samen met agroforestry specialist Piet Rombouts een voorlichtingsbijeenkomst over agroforestry. De focus van deze bijeenkomst zal zich vooral op agroforestry binnen de Zuid-Hollandse akkerbouw richten en het vindt plaats op Hofstede Lust & Last in Sommelsdijk. Hier in de regio is Lust & Last het meest ambitieuze voorbeeld van een voedselbos-initiatief vanuit een agrarisch ondernemer. Vanuit Rotterdam de boer op! ondersteunen we het initiatief en delen we daarom deze uitnodiging met ons professionele netwerk!

Agroforestry – een veelbelovende vorm van landbouw

Een groeiende groep zoekt naar een landbouwsysteem dat beter is voor bodem- en water, klimaatbestendig is en een diverser en stabielere productie geeft. Agroforestry is een natuur-inclusief landbouwsysteem waarbij het planten en beheren van bomen, oftewel houtige gewassen, wordt gecombineerd met akkerbouw of veeteelt. Dit kan variëren van rijen met bomen langs perceelranden tot boomstroken van meerdere lagen en soorten. Een veelbelovende vorm van landbouw die op de lange termijn voor mens en landschap ruim kan opbrengen.

Hofstede Lust & last

De bijeenkomst vindt plaats bij Hofstede Lust en Last in Sommelsdijk. Onno Mijs, zal ons meenemen in agroforestry op zijn bedrijf en de keuzen die hij hierin heeft gemaakt. Een deel van de bomen en struiken zijn hier in rijen geplant, met oog op grootschalige productie en oogst. Vanaf het begin Rotterdam de boer op! is betrokken en heeft vorig jaar ondersteund tijdens de aanplant van de bomen en struiken, dit lees je hier terug.

Boomplantdag voedselbos Lust en Last

Praktische info

Datum: donderdag 4 juli 2024

Tijd: 13.30-16.15

Locatie: Hofstede Lust & last, Kokseweg 4-6, 3245 LA, Sommelsdijk

Programma

13.30     ontvangst en inleiding door Piet Rombouts en Justine Amelung

15.00     rondleiding over het erf door gastheer Onno Mijs

16.00     afsluiting

Het programma staat onder leiding van Piet Rombouts (agroforestry specialist bij meerdere regionale Agroforestry netwerken) en Justine Amelung (provincie Zuid-Holland). Er is volop ruimte tot uitwisseling van ervaring en het beantwoorden van vragen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door een mailtje te sturen naar Justine Amelung jip.amelung@pzh.nl (beleidsmedewerker landbouw, provincie Zuid-Holland).