Met de metro naar de natuur! De eerste Groene Halte in regio Rotterdam, metrohalte Rodenrijs, is op vrijdag 17 mei feestelijk geopend door onder meer wethouder Vincent Karremans van gemeente Rotterdam, wethouder Michiel Muis van gemeente Lansingerland en Marieke Rodenhuis van de Nationale Postcode Loterij. De natuur wordt voor de stadsbewoner beter bereikbaar: het is slechts vier haltes van Rotterdam Centraal voordat je tussen de bloemen, vlinders en vogels op het Rotterdams platteland staat. Ons mooie Rotterdams platteland is nu meteen zichtbaar vanaf het perron! En er zijn meer groene haltes op komst: samen met onze partners treffen we voorbereidingen om onder meer metrohalte Rhoon, nabij het natuurinclusieve akkerbouwgebied Buijtenland van Rhoon, te transformeren tot Groene Halte. 

Het Rotterdams platteland, natuur tussen Rotterdam en Lansingerland

Groene Halte Rodenrijs ligt middenin een nieuw natuur- en recreatiegebied tussen Rotterdam en Lansingerland: Noordrand Rotterdam. Ruim 400 hectare toegankelijke groene buitenruimte voor recreatie, natuur én landbouw vlak tegen de stad. Noordrand Rotterdam vormt een nieuwe recreatieve en ecologische verbinding tussen bestaande en drukbezochte groengebieden als Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland, Rottemeren en de Groenzoom tussen Rotterdam en Zoetermeer.

Polder Noord-Kethel / Foto: Maarten van de Ven

Ruimte voor landbouw én natuur

Intensivering van de landbouw heeft ook op het Rotterdams platteland de afgelopen decennia gezorgd voor een sterke afname van de biodiversiteit. Juist rond de grote steden zijn nu kansen voor behoud van mooi polderlandschap met een natuurinclusieve landbouw. Project Noordrand Rotterdam is een voorbeeldproject van hoe dat kan. Bij de ontwikkeling van natuur en recreatie in Noordrand Rotterdam zijn behoud van het historisch cultuurlandschap en versterking van de beleving van erfgoed als uitgangspunten genomen. Platteland is platteland gebleven, en de vogels, vlinders en bloemen keren terug in de weilanden. Het project stimuleert synergie tussen landbouw en natuur, wat heeft geleid tot samenwerkingsverbanden tussen agrariërs en natuurbeschermers, met name in Schieveen en in de Schiebroekse Polder.

De feestelijke opening gebeurde samen met de bestuurders van de betrokken organisaties, van links naar rechts op bovenstaande foto:
Michiel Muis, wethouder gemeente Lansingerland (o.m. Duurzaamheid en Kwaliteit van Leefomgeving) / Armand van der Laar, regiobestuurder Bereikbaarheid natuur- en recreatiegebieden bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag/ Vincent Karremans, wethouder gemeente Rotterdam (Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit) / Marieke Rodenhuis, hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij (Rotterdam de boer op!) / Linda Boot, algemeen directeur van de RET / Anneklaar Wijnants, bestuurlijk vertegenwoordiger Zuid-Holland Natuurmonumenten / Paul Laudy, Provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland.

Marieke Rodenhuis, hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij zei bij de opening: “Sinds 2021 ondersteunen we vanuit de Nationale Postcode Loterij Rotterdam de boer op!. Het is mooi om te zien hoe via Rotterdam de boer op! zoveel partijen samen de mouwen opstropen om die groene transitie vlakbij de stad voor elkaar te krijgen: Boeren, natuurbeschermers, ondernemers en andere organisaties in het landbouw- en voedselsysteem. Ook de gemeente Rotterdam doet mee.

Waarbij de biodiversiteit in de polders vlakbij de stad terugkeert, gezond en goed lokaal eten wordt geproduceerd voor de mensen in de stad én de boer een goede boterham verdient. De mensen in de stad zijn daarbij ongelofelijk belangrijk. Het is van belang dat zij het eigen biodiverse landschap weer leren kennen en waarderen. En dat ze vaker kiezen voor natuurlijk en lokaal eten. Daarom ondersteunen we niet alleen natuurinclusieve landbouwprojecten op het Rotterdams platteland maar ook deze Groene Halte Rodenrijs en de Groene Halte Rhoon die nu in ontwikkeling is.”

Vier pilotlocaties

De opening van Groene Halte Rodenrijs vormde tevens het officiële startsein voor een gezamenlijke pilot ‘Groene Haltes Rotterdam en omgeving’. Onze partners (Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, RET, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) gaan gezamenlijk werken aan een pilot voor Groene Haltes nabij natuur- en recreatiegebieden rond de stad, zoals de Rottemeren, Noordrand Rotterdam, Midden-Delfland en de groengebieden rond Rotterdam-Zuid (o.m. Valckesteijnse Bos, Buijtenland van Rhoon en Klein Profijt).

Groene Halte Rodenrijs is nu helemaal gereed, inclusief bestickering in het metrostation zelf. De stationsomgeving van metro Rodenrijs was recent al door gemeente Lansingerland opgeknapt en vergroend. Op het station is nu ook bestickering aangebracht die je de weg wijst naar leuke routes en bestemmingen in de omliggende natuurpolders.

Voorbereidingen worden getroffen om ook metrohaltes Rhoon (nabij gebieden rondom Rhoon) en Romeynshof (nabij Rottemeren) en een bushalte in Vlaardingen (nabij Midden-Delfland) te transformeren tot volwaardige Groene Halte. Later kan het concept Groene Haltes verder worden uitgebreid, afhankelijk van de ervaringen met deze vier pilot-locaties.

Hoe ziet zo’n groene halte eruit?

Een Groene Halte ligt altijd aan een bewegwijzerde wandelroute (LAW, regionaal of lokaal) of is opgenomen in een knooppuntennetwerk of regionaal wandelnetwerk. Het is bij een Groene Halte in één oogopslag duidelijk waar de reiziger heen kan om een wandeling te starten. Bij de halte/net buiten het station staat een informatiepaneel met routekaart. Bij elke Groene Halte is minimaal een rondwandeling beschikbaar vanaf/nabij de halte van 3 à 5 km. Ontdek bijvoorbeeld de struinroute die je mee neemt langs alle bijzondere plekken in de Noordrand vanaf Groene Halte Rodenrijs.

Voorzieningen bij de halte zoals horeca, watertappunt, een openbaar toilet of (OV-)fietsverhuur zijn een pré, evenals een aantrekkelijke inrichting rondom de halte/het station die de belevingswaarde van het groen accentueert.

Open dag op 25 mei

Op zaterdag 25 mei vieren onze collega boswachters van Natuurmonumenten, en de RET met tal van activiteiten de opening van de eerste Groene Halte Rodenrijs. Bezoekers hebben de mogelijkheid om de Groene Halte te bekijken en om vanaf daar naar bijzonder locaties langs het Polderpad, zoals Herenboeren de Vlinderstrik, Voedselbos Schiebroekse Polder en Belevenisboerderij Schieveen te wandelen. Normaal gesproken zijn de Herenboerderij en het voedselbos niet openbaar toegankelijk, maar voor deze open dag openen deze bijzondere locaties – waar landbouw in harmonie met natuur wordt bedreven – hun deuren en geven de initiatiefnemers rondleidingen. Er pendelt ook een huifkar tussen Belevenisboerderij Schieveen en de metrohalte.

Polder Schieveen

Op diverse plekken in de Noordrand Rotterdam ondersteunt de Nationale Postcode Loterij onze projecten: Groene Halte Rodenrijs, verdere ontwikkeling Belevenisboerderij Schieveen, voedselbos Schiebroekse Polder en Herenboerderij Vlinderstrik.