Op vrijdag 5 april openden burgemeester Jolanda de Witte en kinderburgemeester Paulina Calisaya van gemeente Albrandswaard officieel het Voedselbos Valckesteyn in Poortugaal. Met onze steun is er in het bestaande Valckesteynse bos nu een nieuw deel als voedselbos ingericht. Het is een plek voor jong en oud om te recreëren, te beleven en te verbinden, vlakbij de stad. In het voedselbos houdt de natuur zichzelf in stand. De natuur en het voedsel worden hier gedeeld met mens, vogels, insecten en andere diersoorten. En de soorten bomen en struiken die hier groeien, kunnen bijvoorbeeld geproefd, geroken en aangeraakt worden. Een beleving voor jong en oud!

Op naar het voedselbos met de boswachter van Staatsbosbeheer

Burgemeester Jolanda de Witte van Albrandswaard zei bij de opening: “Ik ben benieuwd naar de ontwikkeling van het Voedselbos. Uiteindelijk moet alle inzet leiden tot een plek waar het hele jaar geoogst kan worden: fruit, noten, zaden, groenten, eetbare bloemen. En het is ook nog eens een mooie plek om in te wandelen en van de natuur te genieten!”

Missie

Het Voedselbos Valckesteyn maakt deel uit van het grotere Valckesteynse bos, dat ten noorden ligt van Poortugaal: een bos tussen haven en dorp. Op initiatief van onze partner Staatsbosbeheer is in de zomer van 2023 de Stichting Voedselbos Valckesteyn opgericht. Het bestuur van Voedselbos Valckesteyn heeft met betrokkenen in 2023 allereerst een ontwerp gemaakt van de inrichting van het voedselbos. Daarna is samen met Staatsbosbeheer en vrijwilligers gestart met het inrichten van het voedselbos, door onder andere te snoeien en bomen en struiken te planten.

Bij het beheren van het voedselbos worden geen bestrijdingsmiddelen of mest gebruikt. De missie van de Stichting is met een eetbaar bos, gericht op biodiversiteit, te streven naar een leefbare toekomst voor mens en dier. “We willen jong en oud enthousiast maken voor het belang van liefde voor de natuur. Het voedselbos blijft ook voor iedereen toegankelijk”, legt het bestuur uit.

 

 

Samenwerking

Het voedselbos is mede tot stand gekomen met bijdragen van de Nationale Postcode Loterij / ‘Rotterdam de Boer op!’, de Provincie Zuid-Holland en het Buitenfonds van Staatsbosbeheer. Bob Hartog, projectleider Verbinding stad & platteland bij ons : “Rotterdam de boer op!’ stimuleert innovatieve natuurinclusieve vormen van landbouw. Het voedselbos is een relatief nieuw concept wat veel interesse oplevert. In en direct rond de stad ontstaan steeds meer initiatieven voor kleinschalige educatieve voedselbossen. Op het platteland tonen agrariërs belangstelling voor voedselbossen en andere vormen van agroforestry, gericht op meer grootschalige voedselproductie. Beide vormen van voedselbos ondersteunen we van harte vanuit ‘Rotterdam de boer op!’. Het interessante aan educatief voedselbos Valckesteynse Bos is dat het direct aan de zuidkant van Rotterdam gevestigd is en voor veel stadsbewoners snel bereikbaar is, met de fiets of wandelend. Direct als je de woonwijk uitgaat, kom je via dit voedselbos al in contact met eetbaar groen. Het echte platteland is overigens vlakbij: vijftien minuten verderop sta je op de akkers van het prachtige Buijtenland van Rhoon, waar een groep agrariërs natuurinclusieve akkerbouw bedrijft en voedsel produceert voor de stad.”

 

 

Heb je interesse om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Voedselbos Valckesteyn? Je kunt je nu aanmelden als vrijwilliger! Bekijk deze pagina voor meer informatie.