2021 is voor weidevogels en hun kuikens een veel beter jaar gebleken dan het droge rampjaar van 2020. Dit blijkt uit de tellingen van Vogelwerkgroep Midden-Delfland en het Agrarisch Collectief Midden-Delfland.

Koud en nat voorjaar zorgde voor goede omstandigheden

Hoewel 2021 gekenmerkt wordt door een koud en nat voorjaar, blijkt dit voor kuikens helemaal niet zo problematisch te zijn. Het pakte zelfs goed uit. Misschien ook niet zo gek, want steltlopers broeden ook op de toendra en daar is het vaak nog kouder. Wat maakte nu dat de kou en nattigheid de weidevogels een handje hielpen?

  • Door de nattigheid groeide dit jaar het gras niet zo hard;
  • Er was meer voedsel beschikbaar, want insecten komen op vocht af en zijn bij koud weer trager en makkelijker te pakken door de kuikens;
  • Daarnaast zit bij nattigheid het bodemleven hoger en is het beter bereikbaar voor vogels;
  • Met slecht weer kunnen buizerd en vos lastig jagen, dus de vogels hebben ook minder last gehad van predatoren;
  • Door de regen en het korte gras werden de meeste percelen pas tegen 1 juni gemaaid. Hierdoor hebben de meeste vogels rustig en beschut kunnen broeden en de kuikens hebben langer kunnen profiteren van de veiligheid en het voedsel op ongemaaide percelen.
Gruttokuiken

Gruttokuiken / Foto: Gerard Roest

Met uitsterven bedreigd

In Nederland is al jarenlang een daling van 5% van het aantal broedende weidevogels te zien. In de laatste 10 jaar is de grutto in Nederland zelfs 50% achteruit gegaan. Dit moet veranderen vindt het Weidevogelpact Midden-Delfland, een unieke samenwerking tussen lokale boeren- en natuurorganisaties in Midden-Delfland. Daarom werkt het Weidevogelpact aan agrarisch gebied waar weidevogels in het voorjaar voorop staan.

In het Weidevogelpact Midden-Delfland werken Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Natuurlijk Delfland (voorheen: KNNV afdeling Delfland), Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland samen om de weidevogelpopulatie in Midden-Delfland in stand te houden.

Tureluur met kuiken

Tureluur met kuiken / Foto: Teun Veldman

Weidevogelbeheer in gebieden werkt

In Midden-Delfland broeden nog ca. 450 paar grutto’s. Ze clusteren zich voornamelijk in gebied waar aan intensief weidevogelbeheer wordt gedaan. Er zijn dit jaar iets minder grutto territoria geteld dan in 2020, maar het broedsucces was veel beter. Ook de kievit deed het goed. Deze soort komt je door heel het gebied tegen. Dit jaar vaak met kuikens. Voor de tureluur was het zelfs een zeer goed seizoen. Deze vogels reageren snel op vochtige omstandigheden. Daarnaast heeft deze soort het minste last van predatie, omdat de nesten goed verstopt worden. Dit jaar kregen bijna alle broedparen een deel van hun jongen groot. Qua verspreiding zit de tureluur tussen de kievit en de grutto in, niet zo breed als de kievit, maar je ziet ze op meer plekken dan grutto’s.

Zomertaling en kluut

In tegenstelling tot vorig jaar werden er in 2021 helaas bijna geen zomertalingen gezien. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de overwintering en de jacht op deze eenden in andere landen. De patrijs lijkt een comeback te maken. De soort was bijna opgegeven voor Midden-Delfland, maar is dit voorjaar weer gezien in de Dijkpolder waar ze 8 jongen hebben groot gebracht. Ook in de Commandeurspolder, Polder Schieveen en de Zouteveen doken weer exemplaren op. Tot slot bleek de nieuwe Gruttoplas in het Kraaiennest dit 1e voorjaar na realisatie, direct een succes. Naast veel grutto’s trok de plas ook 23 paar kluten. Gemiddeld hebben de kluten 2,5 kuiken groot gebracht, dat is een ongekend hoog broedsucces voor kluten en mag zeker genoemd worden.

Boer Jan Dirk Rodenburg / Foto: Marten van Dijl

Fiets de boerenfietsroute over het Rotterdams platteland

Wil jij het boerenland van Midden-Delfland en het Rotterdams platteland zelf ontdekken? Wandel of fiets een van de routes tussen Delft, Den Haag en Rotterdam. Boer en boswachter vertellen tijdens de boerenfietsroute over het Rotterdams platteland over wat zij doen voor de weidevogels, de uitdagingen waar ze voor staan en wat jij kunt doen. Kijk hier voor de fietsroute.