Op maandag 5 februari was Rotterdam de boer op!-collega Bob Hartog te gast tijdens onze maandelijkse online lunchlezing. Bob werkt al jaren vanuit Natuurmonumenten aan de groene ‘Noordrand’ van Rotterdam: Rotterdamse polders waar stad & platteland elkaar ontmoeten en waar natuurinclusief geboerd wordt.

Samen met gemeente Rotterdam, lokale agrariërs en tal van partners heeft Natuurmonumenten zich ingespannen om het gebied ten noorden van het vliegveld open en groen te houden. De vogels, vlinders en bloemen keren hier nu terug in de wei, en boer en boswachter heten de Rotterdammer van harte welkom in de natuurpolders.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Tijdens de lunchlezing vertelde Bob over zijn werk, denk aan de recreatieve route het Polderpad, Belevenisboerderij Schieveen, Herenboeren De Vlinderstrik en het voedselbos Schiebroekse Polder. Ook de andere stadsranden van Rotterdam kwamen in zijn presentatie aan bod. Overal staat de groene ruimte rond de stad immers steeds opnieuw onder druk, terwijl het Rotterdamse platteland zo belangrijk is: voor welzijn en gezondheid van stadsbewoners, voor biodiversiteit, als productieruimte voor natuurlijk en lokaal voedsel en uiteindelijk ook voor het vestigingsklimaat van bedrijven en hun werknemers.