Op maandag 4 december was Mara de Pater van Drift te gast bij de maandelijkse Rotterdam de boer op! lunchlezing. Mara deed onderzoek naar hoe beleidsregels in de ruimtelijke ordening duurzame boeren belemmeren bij hun innovatieve werk in de landbouw. Ze interviewde vijf boeren uit onze regio over hoe zij buiten de lijntjes kleuren. 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Ruimtelijk ordening kan de transitie naar duurzame landbouw versnellen, maar vooralsnog houden de ruimtelijke regels boeren vooral tegen in hun duurzame initiatieven. Dit zagen onderzoekers Mara de Pater en Laura van Bellen van het Dutch Research Institute for Transition (Drift) toen zij vijf boeren spraken die het anders (proberen) te doen: duurzamer, natuur inclusiever en toekomstbestendiger. Zij liepen allemaal tegen de grenzen van de regels aan. Best gek, want de provincies en gemeenten die verantwoordelijk zijn voor deze ruimtelijke regels hebben zelf vaak doelstellingen voor de verduurzaming van de landbouw.

Dit zijn de vijf casussen die werden onderzocht:

  • Jan Versluis: Vezelteelt in de gemeente VijfHeerenLanden
  • Hein Mijs: Hofstede Lust & Last in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee
  • Dirk & Isabella Gravesteyn: Voedselmoerasbos bij een melkveebedrijf in gemeente Pijnacker-Nootdorp
  • Tim Selders: Fieldlab Labland in Gemeente Molenlanden
  • Mark de Leeuw & Anne Bruin: Herenboeren Hoeksche Waard

De vijf casussen laten ons zien dat de boeren op veel steun en enthousiasme voor hun plannen kunnen rekenen van ambtenaren bij de gemeente en provincie. In veel gevallen sluiten hun plannen namelijk aan op de doelstellingen en visies van deze overheden. Desondanks lopen processen vaak spaak als de plannen getoetst worden. De ruimtelijke regels lijken achter te lopen bij de werkelijkheid en bij de transitie die in gang gezet moet worden in de landbouw. Zo belemmert het niet alleen de boeren die zij spraken, maar ook de (agrarische) natuurontwikkeling en de verduurzaming van de hele sector.

In de lunchlezing ging Mara de Pater in op de vijf casussen en bespreekt ze hoe boeren en overheden om kunnen gaan met de huidige ruimtelijke ordeningsregels en welke wijzigingen er nodig zijn om de transitie te versterken.

Benieuwd naar het rapport ‘Buiten de lijntjes kleuren’? Je kunt het hier inzien. Hier vind je meer info over Mara de Pater.