‘De tarwe gaat rechtstreeks van onze akker naar bakkers in de buurt, die er heerlijk brood van bakken. Dat vind ik leuk, het geeft voldoening.’ Wouter Vijfwinkel uit Hellevoetsluis is een van de akkerbouwers die Nedertarwe verbouwen: graan van dichtbij, dat volgens strikte richtlijnen duurzaam wordt geteeld. En ook daar staat Wouter volledig achter. ‘Ik merk dat als ik goed ben voor de grond, de grond ook goed is voor mij.’

Het is een regenachtige dag in Hellevoetsluis op Voorne-Putten. Maar dat weerhoudt Dirk Kunst en Anthonie Stip er niet van om de boerderij te bezoeken. ‘We zijn met Rotterdam de boer op! betrokken bij dit project, dat een initiatief is van meelfabrikant Koopmans’, zegt Dirk. ‘Nedertarwe is ontwikkeld om meer granen van Nederlandse bodem geschikt te maken voor het produceren van lekker brood. Al decennia lang wordt graan vooral geïmporteerd vanuit het buitenland, omdat het Nederlandse graan niet geschikt was om brood mee te bakken. Nu is een ras ontwikkeld dat daar wel voor kan worden gebruikt. Het mooie van Nedertarwe is dat het een duurzaamheidsproject is. De productie van dit graan draagt bij aan de biodiversiteit.’

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Zingende struikjes
Het koolzaad bloeit uitbundig, het erf staat vol met bomen en struiken, en als we naar de schuur lopen zien we nog net een vos het hazenpad kiezen. Anthonie is aangenaam verrast. ‘Er hangt een kerkuilenkast in de schuur, er broedt een torenvalk en… wacht eens…’, hij steekt zijn vinger in de lucht en luistert geconcentreerd, ‘wat je nu hoort, dat is een gele kwikstaart.’ Anthonie werkt als ecoloog bij de Vlinderstichting. In opdracht van Rotterdam de boer op! geeft hij boeren die Nedertarwe verbouwen ecologisch advies. ‘Bloemenranden langs de akkers trekken veel insecten aan, die ook weer een rol kunnen spelen in de natuurlijke plaagbestrijding. En wat dacht je van zingende struikjes? Een poëtische naam, verzonnen door een Vlaming, voor struiken die een zangpost kunnen vormen voor vogels die graag op en rond de akker vertoeven, zoals de kneu, de grasmus en de roodborsttapuit. In het voorjaar zijn dat bovendien niet alleen zingende, maar ook zoemende struiken, omdat er veel insecten op af komen die voedsel uit de bloemen halen.’

Nedertarwe – foto Marlies Harting

Milieubewust boeren
Het zijn maatregelen waar Wouter, die het bedrijf runt met zijn vrouw Nanine, wel oren naar heeft. ‘We vinden het belangrijk om goed met de aarde om te gaan. Milieubewust boeren hoort daarbij. We verbouwen hier koolzaad, graszaad en bieten. Dat zijn rustgewassen, waarbij de bodem in het groeiseizoen met rust wordt gelaten en het bodemleven zoveel mogelijk zijn gang kan gaan. Nedertarwe past daar goed bij.’

Perceel koolzaad in Hellevoetsluis – foto Marlies Harting

Veel impact
Door de stromende regen lopen we langs het perceel waar dit jaar de tarwe wordt verbouwd. Korenbloemen en goudsbloemen bloeien aan de randen. De tarwe is donkergroen. ‘Het groeit goed’, stelt Wouter tevreden vast. ‘De aren komen bijna tevoorschijn.’ Hij verwacht in augustus te gaan dorsen. ‘Prachtig toch, dat het dan bij molens hier in de buurt tot meel wordt gemalen, waar lokale bakkers weer brood van bakken.’ Nedertarwe biedt de consument de mogelijkheid om te kiezen voor lokaal, duurzaam geproduceerd brood. ‘Zo draag je als consument, door de keuze in je winkelmandje, bij aan het verbeteren en verduurzamen van het landschap om je heen’, zegt Dirk. ‘Je ondersteunt de boeren die het produceren en helpt mee om de hele keten te verduurzamen.’ Inmiddels doen vijftig boeren mee aan het project. ‘Het is mooi om te zien hoeveel enthousiasme en interesse er is. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen om bij te dragen aan meer biodiversiteit. Als we projecten als Nedertarwe op grotere schaal gaan uitvoeren, kan dat heel veel impact hebben.’

Kijk voor meer informatie ook eens op www.nedertarwe.nl.