We gaan iets nieuws doen! Ongeveer 1x per maand ben je voortaan welkom bij de Rotterdam de boer op! online lunchlezing op maandag tussen 12:00 en 13:00 via Teams. We duiken dan met een interessante spreker de diepte in op een thema waar we binnen ons programma aan werken.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

De eerste lunchlezing is op maandag 3 april. Te gast is dan akkervogeldeskundige Ben Koks die een actieve rol speelt binnen Rotterdam de boer op! Zijn lunchlezing heeft als titel: ‘Rustakker – winst voor vogel én boer?’ Hij kondigt zijn verhaal zelf zo aan:

“Zowel de landbouw als de biodiversiteit die van het agrarisch gebied afhankelijk liggen aan het infuus. Alle goede bedoelingen ten spijt gaan we het niet redden met de huidige inspanningen. Als er niet scherper aan de wind wordt gezeild dan is het een kwestie van tijd of we zijn de laatste grutto’s en veldleeuweriken in gangbaar boerenland kwijt.

Vanuit de ecologische begrenzingen van een aantal karakteristieke soorten kan een andere manier van werken worden opgetuigd waar verrassende resultaten geboekt kunnen worden. Vanuit Rotterdam de boer op heb ik samen met landbouwdeskundige Sander Bernaerts een concept uitgeknobbeld waarbij op perceelniveau bij akkerbouwers verschillende ideeën over landbouwpraktijk en basale ecologie zijn geïntegreerd. Zoiets als de Vogelakkers die ik in 2008-2009 bedacht en die als het meest succesvolle akkervogelpakket van de Lage Landen wordt gezien. Onze ‘Rustakkers’ zijn momenteel nog in ontwikkeling maar vanuit de ecologie van de lyrische veldleeuwerik zal ik 3 april een presentatie geven over de inhoudelijke en te de verwachten effecten van dit concept.”

PS De volgende lunchlezing staat gepland voor maandag 8 mei. Dan is Fred Roodbeen te gast van Market Response, een bureau voor publieksonderzoek. Fred heeft voor Natuurmonumenten onderzocht of consumenten geneigd zijn om boodschappen te doen met oog voor biodiversiteit. Alvast aanmelden kan hier.