Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. De stichting stelt natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft een grote achterban in Zuid-Holland die bij het project betrokken wordt.

Meer informatie op zhl.nl.