Staatsbosbeheer is er voor alle Nederlanders en zet zich o.a. in voor de Groene Metropool, ofwel een Nederland waar groen vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze leefomgeving. Met dit programma willen wij de link leggen tussen de stad en het platteland er om heen. Wij werken hierbij ook samen met ondernemers en agrariërs. Wij gaan in de recreatiegebieden rond de stad onderzoeken wat wij kunnen doen, bijvoorbeeld via het aanleggen van voedselbossen.

Als het aan Staatsbosbeheer ligt zijn in 2025 natuur en landbouw meer met elkaar verbonden. Staatsbosbeheer stelt 4.000 hectare grond beschikbaar om een transitie naar natuurinclusieve landbouw te faciliteren. Samen met het ministerie van LNV hebben wij een programma natuurinclusieve landbouw ontwikkeld.

Meer informatie op staatsbosbeheer.nl.