Het terugbrengen van de biodiversiteit (variatie aan planten en dieren) is voor de Nationale Postcode Loterij de belangrijkste drijfveer om deze droom te honoreren. Natuurmonumenten voelt zich verantwoordelijk voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in Nederland. Al 115 jaar zorgt de vereniging voor het beschermen en versterken van de natuur, met een nog altijd groeiende achterban. Daarom pakt Natuurmonumenten de handschoen op, samen met een diverse groep van Droompartners. Omdat we het samen moeten doen en omdat de urgentie hoog is.

Pim van der Feltz, directeur van Natuurmonumenten: “Binnen Rotterdam de boer op! komen een gezond verdienmodel voor agrariërs en een duurzame én natuurinclusieve voedselproductie samen. Met ‘Rotterdam de boer op!’ laten we zien dat het wél kan. Goed voor boer, natuur en stedeling. Helemaal mooi dat we die ervaringen nu ook op andere plekken in het land kunnen gaan toepassen en de bloemen, bijen en vogels weer terug te krijgen in de polders en op de akkers.”

Meer informatie op natuurmonumenten.nl.