Het terugbrengen van de biodiversiteit (variatie aan planten en dieren) is voor de Nationale Postcode Loterij de belangrijkste drijfveer om deze droom te honoreren. Natuurmonumenten voelt zich verantwoordelijk voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in Nederland. Al 115 jaar zorgt de vereniging voor het beschermen en versterken van de natuur, met een nog altijd groeiende achterban. Daarom pakt Natuurmonumenten de handschoen op, samen met een diverse groep van Droompartners. Omdat we het samen moeten doen en omdat de urgentie hoog is.

Marc van den Tweel, oud-algemeen directeur Natuurmonumenten: “Onze ambitie is spectaculair meer boerenlandnatuur met regionaal geproduceerd voedsel als economische drager – in het hart van de Randstad.”

Meer informatie op natuurmonumenten.nl.