Naturalis is het nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Onze wetenschappers zetten zich dagelijks in voor het beschrijven, begrijpen en behouden van biodiversiteit. Naturalis onderzoekt de natuur om biodiversiteit te behouden. Zo dragen we bij aan oplossingen voor grote, mondiale vraagstukken rondom onder andere klimaat en voedselvoorziening.

Met een van de grootste natuurhistorische collecties ter wereld, onze laboratoria en onze biodiversiteitsdata bieden wij een unieke wetenschappelijke infrastructuur: als het ware een tijdmachine die wetenschappers in staat stelt de biologische en geologische diversiteit van verleden, heden én toekomst in kaart te brengen. Wetenschappelijk onderzoek staat aan de basis van bescherming van onze natuurlijke rijkdommen.

Koos Biesmeijer, Wetenschappelijk Directeur Naturalis Biodiversity Center: “Naturalis koppelt het droomproject aan het Deltaplan Biodiversiteit- een kookpot waar vele partijen maatregelen ontwikkelen om de biodiversiteit te verhogen én hun effect te meten. Hiermee is de wetenschappelijke impact van de droom op de natuur gewaarborgd. Bovendien geeft de droom input aan de Delta Labs. Beide projecten versterken elkaar, met de natuur als winnaar”.

Meer informatie op naturalis.nl.