Het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland is het groen tussen de steden, waar de koe in de wei loopt en de grutto broedt. Het open, groene agrarisch veenweidelandschap biedt rust, ruimte en ontspanning in de sterk verstedelijkte omgeving. Het bijzondere landschap wordt beheerd door boeren. Midden-Delfland maakt zich samen met haar melkveehouders al jaren sterk voor kringlooplandbouw, een duurzame vorm van landbouw.

Wethouder Sonja Smit: “Nergens in Nederland is er zo’n grote, hechte groep melkveehouders al zo lang en zo succesvol actief met kringlooplandbouw. Onze boeren werken dag en nacht aan hun eerlijke producten, bomvol smaak, voor onze eigen inwoners én die van de stad. Ze zoeken voortdurend naar manieren om het milieu zo min mogelijk te belasten en leggen de lat daarbij steeds hoger. Maar verdere verduurzaming van de landbouw is alleen mogelijk als consumenten daarvoor willen en kunnen betalen. Want alleen met voldoende inkomsten kunnen boeren hun duurzame ambities waarmaken. ‘Rotterdam de boer op!’ helpt onze kringloopboeren daarbij.”

Meer informatie op middenindelfland.net.