FrieslandCampina is een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld, met 9.927 leden-melkveebedrijven en 15.137 leden-melkveehouders in Nederland, België en Duitsland. FrieslandCampina ondersteunt zijn leden-melkveehouders in de transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering. Dat is goed voor het klimaat en de natuur, voor nu en voor generaties in de toekomst.

In 2017 heeft FrieslandCampina het initiatief genomen de biodiversiteitsmonitor te ontwikkelen. Hiermee wordt de biodiversiteitsimpact voor de melkveebedrijven in kaart gebracht. FrieslandCampina introduceerde in 2020 als eerste zuivelonderneming in de wereld een maatwerk duurzaamheidstool voor zijn leden-melkveehouders in Nederland die hen ondersteunt bij de continue verduurzaming van hun bedrijven. Daarnaast investeert FrieslandCampina in het vergroten en delen van kennis. Goede duurzaamheidsresultaten van melkveebedrijven, zoals de bedrijven die melk leveren voor zuivel met het On the Way to PlanetProof keurmerk, worden beloond met een toeslag op de melkprijs via een uniek beloningssysteem.

Meer informatie op frieslandcampina.com.