Aardpeer is een maatschappelijke coalitie van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre, organisaties die streven naar het verbeteren van onze leefomgeving. Ons doel is om de Nederlandse landbouwtransitie te bespoedigen en een natuurvriendelijk voedselsysteem te creëren.

Aardpeer verbindt boeren en burgers en brengt bodem en biodiversiteit in balans. Iedereen die wil bijdragen aan een betere bodem, gezond voedsel en meer soortenrijkdom en die wil helpen om dat voor de komende zeven generaties zo te houden, kan zich bij onze beweging aansluiten. Door te investeren in de grond, zodat hier natuurvriendelijke boeren hun dromen waar kunnen maken. Zo wordt niet alleen Rotterdam maar heel Nederland stukje voor stukje veel groener!

Kees van Biert, mede-initiatiefnemer Aardpeer: “Aardpeer wil zoveel mogelijk boeren en voedselinitiatieven de kans geven om de bodem op natuurlijke wijze te bewerken en de biodiversiteit te bevorderen. Daarnaast willen we uitgroeien tot een brede, inspirerende beweging, die mensen met hart voor natuurvriendelijke landbouw met elkaar verbindt. Door het verhaal van een gezonde bodem door te geven én financieel bij te dragen kunnen we samen een natuurvriendelijke landbouwsector voor de komende zeven generaties waarborgen. Als partner van het project ‘Rotterdam de Boer op’ kunnen we ook in dit gebied concreet aan de slag!”

Meer informatie op aardpeer.nl.