Goeree-Overflakkee wordt een voedselbos rijker. Op zaterdag 9 december aanstaande gaan vrijwilligers 3308 bomen en struiken voor de haag aanplanten in de vruchtbare klei van biologisch en regeneratief akkerbouwbedrijf BI-JOVIRA van Cornelis Mosselman. Dit voedselbos van 2,5 hectare groot is het tweede voedselbos op Goeree-Overflakkee dat wordt aangelegd met steun van Rotterdam de boer op! en partner Greenchoice. Binnen een paar jaar zal de opbrengt geoogst en gegeten kunnen worden. Initiatiefnemer en akkerbouwer Cornelis Mosselman: “Met een voedselbos op mijn land voeg ik weer een nieuwe vorm van natuurinclusieve landbouw toe op mijn bedrijf. De verschillen in hoogte, beworteling en boom- en struiksoorten brengen een grote diversiteit aan soorten terug, van kleine micro-organismen tot roofvogels. En die diversiteit aan soorten is voor mijn akker- en tuinbouwbedrijf van grote waarde.”

Heb je zin om zaterdag tussen 9:00 en 16:30 te helpen bij de aanplant van dit nieuwe voedselbos? Je bent meer dan welkom! Wij zorgen voor gereedschap en een lekkere lunch. Vergeet zelf je laarzen en een warme jas niet. Meld je even aan via marga@vooruitboeren.com. Wij kijken uit naar je komst!

Ambitieus
Bob Hartog, projectleider van Rotterdam de boer op!: “Vanuit ‘Rotterdam de boer op!’ willen we ondernemers ondersteunen die de risicovolle stap zetten om innovatieve, natuurinclusieve vormen van landbouw toe te passen op hun bedrijf, zoals strokenteelt, natte teelten en agroforestry. Hier in de regio is BI-JOVIRA een goed voorbeeld van een ambitieus en innovatief natuurinclusief agrarisch bedrijf. We ondersteunen zijn initiatief voor een voedselbos daarom van harte.” Energieleverancier en partner van Rotterdam de boer op!, Greenchoice, heeft zich bereid getoond een belangrijke financiële bijdrage te leveren aan de aanplant van het voedselbos. Eerder ondersteunde Rotterdam de boer op! bedrijf BI-JOVIRA van Mosselman reeds met een ‘compost-thee machine’ en met de inzaai van bloemrijke akkerranden. In samenwerking met Verstegen Spices & Sauces, ook partner van Rotterdam de boer op!, experimenteerde BI-JOVIRA deze zomer met de teelt van groene kruiden uit eigen land als onderdeel van hun biologische strokenteelt.

Kruiden, fruit en noten
In een voedselbos staan tientallen eetbare plantensoorten, die samen met elkaar een ecosysteem vormen. Net als in een natuurlijk bos zijn er verschillende vegetatielagen aanwezig: hoge bomen, lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers en klimplanten. Het bodemleven is rijk. En belangrijk, er wordt op een natuurvriendelijke manier voedsel geproduceerd. Cornelis Mosselman vertelt: “Een voedselbos op mijn land is al jaren een grote droom van mij. Je voegt zo veel rijks toe aan de grond en de omgeving. Dat het nu mogelijk wordt gemaakt met de hulp van Rotterdam de boer op! vind ik echt geweldig.”

Van roofvogels tot micro-organismen
Het platteland van Goeree-Overflakkee kenmerkt zich door grootschalige akkers waar aardappelen, uien en andere gewassen groeien. BI-JOVIRA is een biologisch en regeneratief bedrijf waar akker- en tuinbouw wordt bedreven volgens zogeheten strokenteelt: smalle stroken met een grote diversiteit aan gewassen, met bloemrijke akkerranden en waar geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest wordt gebruikt. De voordelen? Veel meer insecten, vogels, een gezondere bodem en sterkere gewassen. Met de aanleg van het voedselbos voegt Mosselman nog meer biodiversiteit, variatie en een zachte overgang in het landschap aan toe. ”Ik hoop dat er straks veel meer roofvogels in de bomen komen zitten, die de muizen en ratten wegvangen die nu soms van mijn oogst komen meegenieten. Dat er meer zangvogels in de struiken komen die de rupsen uit mijn kolen opeten en dat er ondergronds tussen de boomwortels een rijk bodemleven ontstaat van schimmels en micro-organismen, wat de gezondheid van de bodem ten goede komt.”

Renderend
Het voedselbos is in Nederland een behoorlijk nieuwe vorm van landbouw. “De meerwaarde voor biodiversiteit en milieu van voedsel-bosbouw is evident en inmiddels ook aangetoond bij voedselbossen elders in het land. Hamvraag is nu hoe voedsel-bosbouw ook echt een renderende vorm van landbouw kan zijn.” aldus Bob Hartog. Stichting Voedselbosbouw Nederland, ook betrokken bij ‘Rotterdam de boer op!’, verzamelt op landelijk niveau bedrijfseconomische informatie over lopende voedselbosprojecten, en is betrokken bij diverse onderzoeken en verkenningen om het verdienmodel van het voedselbos-concept te verbeteren. De afzet van het voedselbos wordt straks grotendeels vormgegeven via de lokale korte keten.

Meeplanten?
Mocht je het leuk vinden om zaterdag 9 december tussen 9:30 en 16:00 bij te dragen met planten, dan ben je van harte welkom. Wij zorgen voor gereedschap en een lekkere lunch. Vergeet zelf je laarzen en een warme jas niet. Meld je even aan via marga@vooruitboeren.com. Wij kijken uit naar je komst!