De tweede Herenboerderij bij Rotterdam is onlangs voorzichtig gestart. Aan de noordkant van de stad is sinds 2020 Herenboeren Vlinderstrik actief, in natuur- en recreatiegebied Noordrand Rotterdam. Aan de zuidelijke stadsrand is nu, in het prachtige Buijtenland van Rhoon, Herenboeren Rhoon van start gegaan in nauwe samenwerking met de bekende publieks- en zorgboerderij De Buytenhof. Deze maand zijn er informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden.

Herenboeren is een snelgroeiende burgerbeweging die aantoont dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. Een Herenboerderij is eigendom van een coöperatie van circa 250 huishoudens (maximaal 500 monden), die onderling de oogst verdelen. Als coöperatielid van een natuurgedreven Herenboerderij neem je dus de regie over je eigen voedselproductie.

De eerste Herenboerderij, Herenboeren Wilhelminapark, startte in 2016 in Boxtel. Nu, 7 jaar later, zijn er verspreid over Nederland al 18 draaiende Herenboerderijen, die samen zo’n 9.000 monden voeden. Een Herenboerderij anno 2023 is een gemengde boerderij van 20 hectare die groente, fruit, eieren en – voor wie wil – vlees levert. Herenboerderijen gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en werken natuurgedreven (regeneratief).

Werken aan Herenboerderijen bij Rotterdam

In het kader van programma Rotterdam de boer op! werkt boerderij-ontwikkelaar Anne Bruin van Herenboeren aan de realisatie van Herenboerderijen rond Rotterdam. “Na de lancering van Rotterdam de boer op! kwam ik in contact met boer Wiard Visser van boerderij De Buytenhof. Het werd al snel duidelijk dat er mooie kansen lagen voor samenwerking. De locatie van De Buytenhof, zo vlak bij de stad met al zijn inwoners, is gunstig voor een Herenboerderij. Bovendien is De Buytenhof al een heerlijke plek om te zijn, met veel betrokken mensen eromheen. Wat De Buytenhof en Herenboeren proberen te bereiken komt in hoge mate overeen: allebei willen we stadsbewoners weer betrekken bij de productie van hun voedsel, bij het landschap bij de eigen stad en bij elkaar.”

Het perceel van Herenboeren Rhoon.

Voor inwoners van Rotterdam-Zuid, Barendrecht en Rhoon

Vanaf medio 2024 wordt lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel van eigen boerderij ook bereikbaar voor inwoners van Rotterdam-Zuid, Barendrecht en Rhoon en omgeving. In nauwe samenwerking met De Buytenhof heeft Herenboeren Rhoon onlangs 3,5 ha grond ter beschikking gekregen in het Buijtenland van Rhoon. Anne Bruin van Herenboeren: “We starten dit jaar in ieder geval met groenten en zullen daarna gefaseerd uitbreiden. We zijn heel blij dat we gebruik mogen maken van een deel van het erf van De Buytenhof voor de uitgifte van oogst aan onze leden en voor opslag van gereedschappen en machines. We hebben een enthousiaste boer gevonden die het bedrijf de komende jaren verder gaat opbouwen en veel deskundigheid heeft in de tuinbouw. Met boer Wiard van De Buytenhof zal intensief worden samengewerkt en hij zal het akkerbouwmatige werk uitvoeren.”

Wiard Visser van De Buytenhof

Zelf Herenboer worden?

Heb je interesse om Herenboer te worden in Rhoon? Er is nog plek! Op woensdag 21 en dinsdag 27 februari 2024 19.30 – 21.30 uur vinden er informatieavonden plaats voor belangstellenden.

Locatie: Korenzolder op De Buytenhof, Rijsdijk 98, Rhoon

Aanmelden kan via deze link.

De foto boven dit bericht is gemaakt door Mark van Stokkom.