Wij.land is een stichting met een missie: samen met boeren een veerkrachtig landschap creëren voor de volgende generatie. Hierbij ligt de focus op een gezonde bodem, rijk aan leven, en schoon water. Ze zijn begonnen met een groepje van 8 boeren rondom de Oostelijke Vechtplassen. En inmiddels, 6 jaar later, hebben ze al bijna 300 boeren geholpen stappen te maken naar natuurinclusieve landbouw. De Wij.land aanpak en expertise krijgt nu een plek in Rotterdam de boer op!. Jan Maarten Dros, projectleider Innovatie en Inspiratie bij Wij.land, vertelt ons meer over de bijzondere aanpak van deze organisatie en de samenwerking met Rotterdam de boer op!.

De ontstaansgeschiedenis van Wij.land

Jan Maarten Dros

De roots van Wij.land liggen in het Groene Hart. Al decennialang draait de economie in deze veenweideregio om zuivelproductie. Echter, de intensivering van de veehouderij bracht serieuze uitdagingen met zich mee, van bodemdaling tot mestproblematiek, en leidde tot een sterk verlies aan biodiversiteit en verslechterende kwaliteit van water, lucht en bodem. Boeren verloren het vertrouwen in de politiek door enerzijds onvoorspelbaarheid en anderzijds te lang de boeren uit de wind te houden. Het was in deze context dat Wij.land ontstond, uit een groep van 8 boeren rondom de Oostelijke Vechtplassen. Wij.land is ontstaan uit en werkt volgens de filosofie van Commonland, een organisatie die streeft naar het terugbrengen van hoop en inspiratie in landschappen en bedrijfsculturen.

Hoe doen jullie dat?

“De eerste 5 jaar hebben we de tijd genomen om intensief te luisteren naar wat de mensen in het landschap beweegt. Dat zijn veel boeren, maar ook burgers, bedrijven, natuurbeheerders, provincies en gemeenten. We wilden weten wat hen beweegt en wat hen zou kunnen inspireren om nieuwe wegen in te slaan naar een regeneratief landschap. Een experimentele, bottom-up benadering  die uitgaat van de intrinsieke motivatie van stakeholders zelf. Dit resulteerde in een samenwerking met boeren, waarbij het uitgangspunt is  om gezamenlijk te werken in de praktijk aan een veerkrachtig landschap, eerst vanaf het boerenerf en nu op bedrijfsniveau”, legt Jan Maarten uit.

Samenwerking met Rotterdam de boer op!

De keuze voor samenwerking met Rotterdam de boer op! is geen toeval. “Het doel is om meer boeren ook in de veenweiden in de regio Rotterdam te faciliteren om natuurinclusiever te worden. Bijvoorbeeld het biologische melkveebedrijf van Dirk en Isabella Gravesteyn, die een plan hebben voorbereid voor een voedselmoeras in een laaggelegen stuk van hun land. Het stel is op zoek naar de boer-burger verbinding en biedt veel nevendiensten aan om mensen naar het platteland te trekken.

Hun plan voor een voedselmoeras is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Voedselmoeras Nederland en met ondersteuning van Rotterdam de boer op! en Wij.land. Gezamenlijk is er een verkenning uitgevoerd welke kansen er zijn voor het uitbreiden van het melkveebedrijf Gravesteyn met een voedselmoeras. Het leeuwendeel van de financiële dekking voor het project hebben we ook al kunnen vinden. Op vergelijkbare wijze gaan we ook bij andere innovatieve projecten in het werkgebied van Rotterdam de boer op! de krachten bundelen.“

Natuurvriendelijke oever op het land van Dirk en Isabella

Jan Maarten: “Daarnaast willen we verdiepende studiegroepen ontwikkelen, met avonden voor kennisuitwisseling tussen boeren en geïnteresseerden. Is er bijvoorbeeld interesse om mee te doen aan een bodem-, water- of klimaatcursus? Met de specialisten die verbonden zijn aan Rotterdam de boer op! kunnen we ons advies nog beter richten op de ondernemers. Met deze aanpak hopen we een breed palet aan ondersteuningsmaatregelen beschikbaar te stellen voor de ondernemers die echt een stap vooruit willen zetten. Door de samenwerking met Rotterdam de boer op! kunnen wij de boeren in het veenweidegebied in de regio Rotterdam extra steun geven voor hun plannen en de verbinding tussen stadsbewoner en boer bevorderen.”

Meer lezen over de projecten die Wij.land uitvoert in het veenweidegebied? Of ben je benieuwd naar de verhalen van boeren die geïnspireerd zijn om het anders te doen? Bekijk dan wij.land