Vanuit Rotterdam de boer op! volgen we met veel interesse de ontwikkelingen van het bedrijf HarvestCare dat de brug wil slaan tussen bodemgezondheid, plantgezondheid en de (menselijke) gezondheidszorg. Ook ondersteunen we deze start-up waar we kunnen. Tijdens de recente lancering van het project Voedselapotheek/FoodFarmacy maakten we kennis met de onderzoekers van het Soil2Guts-onderzoeksprogramma van o.a. de Universiteit Leiden waar HarvestCare nauw mee samenwerkt.

In het Soil2Guts-project wordt gestreefd naar het opbouwen van een geïntegreerd begrip over hoe duurzame landbouwpraktijken de functionele biodiversiteit van de bodem kunnen verbeteren. Daarnaast wordt onderzocht of dit leidt tot optimalisatie van het microbioom van gewassen en of dit vervolgens ook de gezondheid van menselijke darmen verbetert. Het Soil2Guts-project is een samenwerking tussen wetenschappelijke instellingen en bedrijven.

Onderzoeker Isabel Siles Asaff van de Universiteit Leiden is voor het Soil2Guts-programma op zoek naar gangbare akkerbouwers die deel willen nemen aan het bodemonderzoek van 2024. Dit onderzoek bestaat voor agrarische deelnemers uit de volgende stappen:

  • Een telefonisch interview van ±30 minuten om de landbouwpraktijken van de boerderij te leren kennen en een bemonsteringsdatum te bepalen die dicht bij de oogst van de geselecteerde gewassen van de boerderij ligt. Het onderzoek richt zich voornamelijk op aardappelen, uien, wortels en groene erwten, maar ook andere gewassen kunnen meedoen.
  • Op de dag van de oogst: De boer wordt gevraagd door de onderzoekers om de geselecteerde percelen in te delen in “goede/slechte” bodems op basis van hun mening en expertise. Uit deze gebieden zullen de onderzoekers bodemmonsters nemen met behulp van sondes (ongeveer 1 kg bodem) en er worden ook vijf plantmonsters genomen. Bij de laatste categorie gaat de interesse van de onderzoekers uit naar de bodem dichtbij de plantwortels.
  • Zodra het oogstseizoen is afgelopen, willen de onderzoekers graag een langer interview afnemen (ongeveer 2,5 uur), waarin zij de deelnemende boer willen bevragen over hun kijk op dit onderzoek naar de verbinding tussen landbouw, bodemgezondheid, plantgezondheid en menselijke gezondheid.

Voor meer informatie over dit onderzoek: kijk op de website van Soil2Guts of neem contact op met Isabel via m.i.siles.asaff@clm.leidenuniv.nl. Aanmelden kan ook bij Isabel!