Het project ‘Rotterdam de boer op!’ doet onderzoek naar burgerparticipatie op het boerenerf en heeft jouw mening nodig! Denk mee en maak kans op een ‘Rotterdam de boer op!’ pakket vol met duurzame streekproducten.

Sinds begin 2021 is ‘Rotterdam de boer op!’ van start. Een coalitie van 19 partijen, van boeren tot ondernemers in de stad. Zij stropen de mouwen op voor meer biodiversiteit op het platteland, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel wat gemakkelijk verkrijgbaar in de stad en een eerlijke prijs voor de boer. Een van de pijlers van het project is om de stad en het platteland met elkaar te verbinden. Publieksboerderijen en voedselbossen aan de rand van de stad kunnen hiervoor zorgen.

De enquête is inmiddels gesloten.

Burgerparticipatie op het boerenerf

Burgerparticipatie is ook een handvat om de kloof tussen stad en platteland, burger en boer en producent en consument te verkleinen. Elisa Speet studeert de opleiding Dier in de Duurzame Samenleving aan de hogeschool Inholland in Delft en is stagiaire bij het projectteam.

Meer verbinding tussen boer en burger

Tijdens het onderzoekt voert Elisa inspirerende gesprekken met boeren over boeren over burgerparticipatie, succesverhalen en mogelijkheden. Daarnaast is deze enquête gemaakt om inzicht te krijgen in wat burgers vinden van burgerparticipatie en op welke manier burgers hierin willen bijdragen.

Maar, om hierachter te komen hebben we jouw hulp hard nodig! Hoe kijk je naar burgerparticipatie? Ben je bereid om eens in de zoveel tijd je handen uit de mouwen te steken? Of een boer op een andere manier te ondersteunen? Als dit niet het geval is, hebben we ook jouw mening nodig!

Vul de enquête in zodat wij op een passende manier burgerparticipatie, op grote schaal, toe kunnen passen in omgeving Rotterdam!

Boer Jan Dirk Rodenburg / Foto: Marten van Dijl

Elisa zegt: “Burgerparticipatie is een start naar een betere en sterkere verbinding tussen burger en boer. Uiteindelijk draagt dit bij aan een helderdere kijk naar de agrarische sector en meer waardering voor de boer.”

Het eindresultaat

Het eindresultaat van het onderzoek eindigt in een advies over hoe het project “Rotterdam de boer op!” succesvol kan bijdragen aan boer-burgerverbinding in Rotterdam middels burgerparticipatie. Aan de hand van dit advies kunnen activiteiten georganiseerd worden voor de burger op het boerenbedrijf.

Onwijs bedankt voor jouw bijdrage. Namens de boer en de boswachter!