Droomfondsproject ‘Rotterdam de boer op!’ heeft geïnvesteerd in de aanschaf van een speciale, kortere melkwagen, een zogenaamde ‘shorty’. Doel hiervan is dat zoveel mogelijk melkveehouders in de regio Rotterdam deel kunnen nemen aan de On the way to PlanetProof-melkstroom van FrieslandCampina. Op On the way to PlanetProof boerderijen is extra aandacht voor bloemen, bijen en vogels.

“Vanuit ‘Rotterdam de boer op!’ willen we graag dat ondernemers die zich extra inspannen voor  meer biodiversiteit, daarvoor beloond worden”, aldus Juriaan van Leeuwen van ‘Rotterdam de boer op’. “Dat gebeurt wanneer boeren deelnemen aan de On the way to PlanetProof-melkstroom van FrieslandCampina. Boeren krijgen 2 cent extra per liter melk wanneer zij maatregelen nemen voor meer natuur op hun boerderij. Consumenten kunnen deze producten in de winkel herkennen aan het keurmerk. Voor sommige melkveehouders in deze regio was het een probleem om deel te nemen aan On the way to PlanetProof omdat hun erf niet goed bereikbaar is voor de grote melktruck die deze speciale melkstroom ophaalt. Dat probleem wilden we graag oplossen.”

De nieuwe Melkwagen / Foto: Marten van Dijl

“Met de investering vanuit ‘Rotterdam de boer op!’ hebben we een kortere melkwagen aangeschaft voor de On the way to PlanetProof-melkstroom”, vertelt Hans Wieleman, manager Milk Logistics bij FrieslandCampina. “Met deze truck kunnen we een scherpere draai maken, waardoor we ook bij moeilijker bereikbare bedrijven kunnen komen om On the way to PlanetProof melk op te halen.” In het gebied rondom Rotterdam zitten zo’n 25 bedrijven waarvoor een dergelijke beperking geldt. Door de aanschaf van de kortere wagen worden deze bedrijven nu niet meer bij voorbaat uitgesloten van de On the way to PlanetProof-melkstroom. Om mee te kunnen doen geldt uiteraard ook dat de bedrijven moeten voldoen aan de eisen van het keurmerk en dat er voldoende vraag vanuit de markt moet zijn.

Boer Kees Dijkshoorn en zijn zoon Tjerk leveren sinds augustus On the way to PlanetProof / Foto: Marten van Dijl

Nieuwe norm

Een van de doelen van het project is dat zuivel met het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk de nieuwe norm voor supermarkten in de regio wordt en dat er meer geld op het boerenerf komt, zodat melkveehouders beloond worden voor de duurzame ontwikkeling van hun bedrijf en stappen kunnen blijven zetten. Ondernemers die boeren volgens de richtlijnen van het keurmerk zorgen bijvoorbeeld voor meer kruiden en bloemen in het gras en beschermen de jonge vogels.

Juriaan van Leeuwen van ‘Rotterdam de boer op!’ vertelt: “Vanuit ‘Rotterdam de boer op!’ willen we graag dat ondernemers die zich extra inspannen voor  meer biodiversiteit, daarvoor beloond worden.”

Over Rotterdam de boer op

Het droomfondsproject ‘Rotterdam de boer op!’ is een initiatief van Natuurmonumenten in samenwerking met FrieslandCampina, LTO Noord, Rabobank, Stichting DOEN, Picnic, Greenchoice, Staatsbosbeheer, Aardpeer, Rotterdamse Oogst, DRIFT, Herenboeren Nederland, Rechtstreex, Gemeente Rotterdam, Gemeente Midden-Delfland, Naturalis Biodiversity Center, Rotterdam Make it Happen, SMK (Stichting Milieukeur) en het Zuid-Hollands Landschap. Deze partijen zetten zich samen in voor het stimuleren van natuurvriendelijk boeren, lokaal eten voor de stad, meer ondernemerskansen en betere inkomsten voor boeren in de regio Rotterdam. Dankzij een bijdrage van 5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij heeft de coalitie een start kunnen maken met het gezamenlijke droomfondsproject.

Over On the way to PlanetProof

FrieslandCampina levert sinds 2018 als eerste zuivelonderneming zuivel die voldoet aan de eisen van het onafhankelijke, internationale keurmerk On the way to PlanetProof. Boeren die melk leveren onder het keurmerk, spannen zich extra in op het gebied van dier, natuur en klimaat. De melk van deze boeren wordt als aparte melkstroom opgehaald en verwerkt. De boeren ontvangen daarvoor van FrieslandCampina een extra beloning van 2 cent per liter melk.

Inmiddels is On the way to PlanetProof het grootste en snelst groeiende duurzaamheidslabel in de Nederlandse zuivelschappen. Campina, Optimel en Vifit zijn voor bijna alle producten over op On the way to PlanetProof. Milner produceert de eerste kaas onder het keurmerk en ook steeds meer huismerken vragen erom.